Aktualitātes

25. novembrī, Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions” ir izsludinājis starptautisku metu konkursu apjomīgās Daugavas stadiona teritorijas atjaunošanas projektam, kura ietvaros tiks izstrādāta kompleksa Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē telpiskās attīstības koncepcija (vai vīzija). Metu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 20.marts plkst.17:00. Metu konkursa godalgoto vietu ieguvēji tiks aicināti piedalīties sarunu procedūrā, kuras rezultātā tiks izraudzīts pretendents  Kultūras un sporta kvartāla būvprojekta izstrādei.

Pēc rekonstrukcijas pirmā posma Daugavas stadiona centrālā tribīne piedāvā plašu infrastruktūras nomu dažādu sporta un kultūras jomu pārstāvjiem. 
Plašo telpu piedāvājums un pielietojuma iespējas, ļauj nodrošināt arī fizioterapijas pakalpojumus, tāpēc no septembra mēneša Daugavas stadionā būs pieejams augsti kvalificēta fizioterapeita Rolanda Admidiņa pakalpojumi. 

Pages