Aktualitātes

Informējam, ka iepirkumam "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/1/AK/ERAF ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.05.2019. plkst. 10:30.

Tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi iepirkuma dokumentācijā.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai www.eis.gov.lv

 

Tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" līdz 2019.gada 27.maijam plkst. 10:30, saistībā ar grozījumiem iepirkuma dokumentācijā.

Pages