Aktualitātes

25. novembrī, Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions” ir izsludinājis starptautisku metu konkursu apjomīgās Daugavas stadiona teritorijas atjaunošanas projektam, kura ietvaros tiks izstrādāta kompleksa Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē telpiskās attīstības koncepcija (vai vīzija). Metu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 20.marts plkst.17:00. Metu konkursa godalgoto vietu ieguvēji tiks aicināti piedalīties sarunu procedūrā, kuras rezultātā tiks izraudzīts pretendents  Kultūras un sporta kvartāla būvprojekta izstrādei.

INFORMĀCIJA!

Sakarā ar “Rīgas Ūdens” remonta darbiem  ūdensvada tīklos, Daugavas stadionā tiks pārtraukta ūdensapgāde 2016.gada 26.novembrī no plkst. 12:00  līdz 27.novembra plkst. 18:00.

Treniņu norise 2016.gada 26.novembrī būs iespējama līdz plkst.12.00.

2016.gada 27.novembrī stadiona sporta objekti treniņu norisei būs slēgti!

 

Pēc rekonstrukcijas pirmā posma Daugavas stadiona centrālā tribīne piedāvā plašu infrastruktūras nomu dažādu sporta un kultūras jomu pārstāvjiem. 
Plašo telpu piedāvājums un pielietojuma iespējas, ļauj nodrošināt arī fizioterapijas pakalpojumus, tāpēc no septembra mēneša Daugavas stadionā būs pieejams augsti kvalificēta fizioterapeita Rolanda Admidiņa pakalpojumi. 

Pages