2017. gada 26. aprīlī
Informācija masu medijiem

Vakar, 25. aprīlī, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apmierināja Kultūras un sporta centra „Daugavas stadions” (turpmāk: stadions “Daugava”) prasību pret SIA “Sāgas fonds” par stadiona teritorijā esošās ledus halles 1998. gada 10. augustā noslēgtā nomas līguma izbeigšanu un nomnieka, tas ir, SIA “Sāgas fonds”, izlikšanu no telpām. Tāpat tiesa noraidīja SIA “Sāgas fonds” pretprasību par veikto ieguldījumu atmaksu. Pilns tiesas spriedums būs pieejams 12. maijā.

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina metu konkursu "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē", identifikācijas Nr. DS 2016/9/MK/ERAF.

Meta piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 18.maija, plkst.17:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", Augšielā 1, Rīgā, Administrācijā.

Pages