LEDUS HALLE

 

 

 

 

Ir noslēgusies iesniegto piedāvājumu vērtēšana atklātā konkursa iepirkumam “Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”. 2019.gada 1.augustā piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, bet tikai divi no pretendentiem iekļāvās pieejamā finansējuma apjomā. Vērtēšanas rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai “ARMS”.

 

 

 

 

 

 

“Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” aicina darbā  administratoru/i

Darba pienākumi:
- Uzņemt un apkalpot klientus, koordinēt apmeklētāju plūsmu;
- Ierādīt ģērbtuves saskaņā ar treniņu vai sacensību grafiku;
- Izsniegt un pieņemt telpu atslēgas, ģērbtuvju skapīšu atslēgas;
- Izdot un saņemt sporta inventāru;
- Iekasēt maksu par sporta infrastruktūras izmantošanu

Pages