2016.gada 14.aprīlī veiksmīgi noslēgti remontdarbi vīriešu vieglatlētu ģērbtuvē (Nr.7) vieglatlētikas manēžā, būtiski uzlabojot komforta apstākļus sportistiem. Veikts kosmētiskais remonts, paplašināti sanitārtehniskie mezgli, mainīts ģērbtuves vizuālais izskats un uzlabota ventilācijas sistēma.

Veiksmīgu sezonu visiem sportistiem!

Tas paredz jaunu tribīņu izbūvi un esošo atjaunošanu līdz 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem

Pagājušo piektdien, 15. aprīlī, VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” (turpmāk: stadions “Daugava”) ir izsludinājis pirmo apjomīgā stadiona Daugava atjaunošanas projekta būvniecības iepirkumu – tas paredz stadiona esošās tribīnes parbūvi, tai skaitā jaunu tribīņu piebūvju izveidošanu, lai palielinātu skatītāju sēdvietu skaitu līdz 10 000.

2016. gada 6. aprīlī VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” (turpmāk: stadions “Daugava”) pārstāvji tikās ar Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāvjiem un apsprieda stadiona “Daugava” attīstības plānus ar mērķi maksimāli labi sagatavot stadionu 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, to dalībniekiem un skatītājiem.  

LNKC pārstāvji atzinīgi novērtēja stadiona plānoto jauno tribīņu risinājumu kā ļoti veiksmīgu Dziesmu un Deju svētku īstenošanai un atzīmēja vairākus būtiskus uzlabojumus salīdzinājumā ar pastāvošo situāciju.

Šodien VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” (turpmāk: stadions “Daugava”) pārstāvji tikās ar Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāvjiem un apsprieda stadiona “Daugava” attīstības plānus ar mērķi maksimāli labi sagatavot stadionu 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, to dalībniekiem un skatītājiem. 

Pages