Cenrādis

APSTIPRINĀTS
VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
valdes loceklis
E.Martinsons

Spēkā no 2016.gada 19.februāra

Sporta objekti

Nomas maksa ar PVN

Piezīmes

Centrālās arēnas futbola laukums 

treniņiem

futbola spēlei

regbija spēlei

koncertiem, svētkiem, pasākumiem

 

EUR 150,00

EUR 850,00

EUR 850,00

EUR 650,00

 

1 stunda

1 spēle (t.sk. tehniskās telpas)

1 spēle (t.sk. tehniskās telpas)

1 stunda

Vieglatlētikas centrālā arēna 

treniņiem

 

sacensībām:

Latvijas mēroga

Starptautiska mēroga

 

EUR 100,00

EUR 25,00

 

EUR 150,00

EUR 200,00

 

1 stunda 

1 stunda (1 sektors)

 

1 stunda

1 stunda

Futbola rezerves laukums (pie tilta)

 

EUR 14,00

EUR 7,00

1 stunda (viss laukums)

1 stunda (½ laukums)

Futbola rezerves laukums (pie parka)

 

 

 

EUR 40,00
 

EUR 80,00
 

EUR 95,00

1,5 stunda ( ½ laukums ar vienu ģērbtuvi)

1,5 stunda ( viss laukums ar vienu ģērbtuvi)

1,5 stunda ( viss laukums ar divām ģērbtuvēm)

Vieglatlētikas rezerves laukums

treniņiem

sacensībām

 

EUR 14,00

EUR 25,00

 

1 stunda

1 stunda

Vieglatlētikas manēža

 

EUR 60,00

EUR 20,00

1 stunda ( visa manēža) 

1 stunda ( 1/3 manēža)

Volejbola laukums

EUR 7,00

1 stunda 

Vienreizējs treniņa apmeklējums (vieglatlētikas manēža, vieglatlētikas rezerves laukums, centrālā arēna, trenažieru zāle vienai personai ar inventāra, kopējās ģērbtuves un dušas izmantošanu)

EUR 2,50

EUR 15,00

 

1,5 stunda

Abonements (8x)

 

Kopējās ģērbtuves izmantošana ar dušu vienai personai

EUR 1,20

1 reize

100. ģērbtuve 

EUR 7,00

1 treniņš

Ģērbtuves:

 Nr. 2., 4. un Nr. 3 

 Nr. 5., 6.

 

EUR 15,00 

EUR 20,00 

 

1 treniņš 

1 treniņš 

Centrālās arēnas apgaismošana

 

Pēc faktiskā patēriņa 

( Max. / EUR 170,00)

1 stunda

 

Mazā deju zāle

EUR 10,00

1 stunda

Lielā deju zāle

EUR 20,00

1 stunda

Trenažieru zāle

EUR 10,00

1 stunda 

Bobsleja starta ieskrējiena estakāde

EUR 15,00

1 stunda   

Konferenču zāle

EUR 7,00

1 stunda

“A” ložas telpas

EUR 15,00

1 stunda