Izsludināts pirmais stadiona Daugava vērienīgās atjaunošanas būvniecības iepirkums

Tas paredz jaunu tribīņu izbūvi un esošo atjaunošanu līdz 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem

Pagājušo piektdien, 15. aprīlī, VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” (turpmāk: stadions “Daugava”) ir izsludinājis pirmo apjomīgā stadiona Daugava atjaunošanas projekta būvniecības iepirkumu – tas paredz stadiona esošās tribīnes parbūvi, tai skaitā jaunu tribīņu piebūvju izveidošanu, lai palielinātu skatītāju sēdvietu skaitu līdz 10 000.

Iepirkumā paredzētais darbu veikšanas laiks ir 22 mēneši, bet ne ilgāk kā 2018. gada 15.maijs, lai plānotos būvdarbus pabeigtu līdz 2018. gada vasarā notiekošajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.

“Šis iepirkums ir pirmais no nozīmīgiem konkursiem stadiona Daugava atjaunošanas ietvaros, kā rezultātā stadions jau samērā drīz sāks iegūt jaunas aprises. Šobrīd paralēli tiek gatavota arī dokumentācija metu konkursa izsludināšanai visas pārējās stadiona Daugava teritorijas atjaunošanai, bet vēlāk sekos arī pārējās teritorijas būvniecības iepirkums,” saka Elmārs Martinsons, VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” valdes loceklis.

“Ceram uz būvniecības nozares aktīvu dalību šajā iepirkumā, ņemot vērā šī projekta nozīmi Latvijas simtgades gadā notiekošo Dziesmu un Deju svētku kontekstā,” turpina E. Martinsons.

Izsludinātais iepirkums paredz gan stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, gan būvniecību un tā piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 1. jūnijs. Izsludinātais iepirkums, kas sastāv no četrām komponentēm, paredz arī vairāku esošo ēku nojaukšanu un inženierkomunikāciju pārbūvi, tai skaitā stadiona apgaismojuma atjaunošanu un skaņas sienas izbūvi gar dzelzceļu.

Jau ziņots, ka saskaņā ar 9. februārī Ministru kabinetā pieņemto stadiona “Daugava” un Grīziņkalna revitalizācijas stratēģiju stadions līdz 2022. gadam tiks pilnībā atjaunots un pārveidots - tiks izveidotas jaunas papildu tribīnes un izbūvēta virkne jaunu objektu – stadionā līdz 2022. gadam būs arī multifunkcionāla halle dažādiem sporta veidiem, jauna slēgtā vieglatlētikas manēža, tiks pilnībā atjaunots vieglatlētikas treniņu laukums, stadiona sporta laukums, bobsleja treniņu starta estakāde un stadiona ledus halle, kā arī veikti nozīmīgi teritorijas labiekārtošanas darbi. Papildus tiks izbūvēta arī jauna park&ride auto stāvvieta un sakārtota apkārtējā pilsētas infrastruktūra.

Projektu ieviesīs VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Stadiona atjaunošanu un jaunu objektu izbūvi finansēs no pieejamajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem EUR 40 191 396 apmērā, ko papildinās valsts līdzfinansējums EUR 7 092 600 apmērā.

Papildus informācija:
Elmārs Martinsons
VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
Valdes loceklis
Tel: + 371 29 476 397
Epasts: elmars.martinsons@daugavasstadions.lv

Informāciju sagatavoja:
Edgars Pudzis
VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
Stratēģiskās plānošanas un attīstības dienesta vadītājs
Epasts: edgars.pudzis@daugavasstadions.lv