Elektropadeve Rietumu tribīņu telpās

2016.gada 10.maijā  A/S “Sadales tīkls” stadiona teritorijā veiks strāvmaiņu nomaiņu, kā rezultātā no 13.00 – 14.30 tiks ierobežota elektropadeve Rietumu tribīņu telpās.