Stadions “Daugava” uzvar tiesvedībā par ledus halles nomas izbeigšanu

2017. gada 26. aprīlī
Informācija masu medijiem

Vakar, 25. aprīlī, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apmierināja Kultūras un sporta centra „Daugavas stadions” (turpmāk: stadions “Daugava”) prasību pret SIA “Sāgas fonds” par stadiona teritorijā esošās ledus halles 1998. gada 10. augustā noslēgtā nomas līguma izbeigšanu un nomnieka, tas ir, SIA “Sāgas fonds”, izlikšanu no telpām. Tāpat tiesa noraidīja SIA “Sāgas fonds” pretprasību par veikto ieguldījumu atmaksu. Pilns tiesas spriedums būs pieejams 12. maijā.

Kā iepriekš ziņots, pagājušā gada oktobrī stadiona “Daugava” valde nolēma drošības apstākļu dēļ nekavējoties pārtraukt stadiona īpašumā esošās ledus halles ēkas izmantošanu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo vairāku Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārbaužu laikā tika konstatēts, ka halles tehniskais stāvoklis neatbilst drošības prasībām.