Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 10.maijam, plkst.10:00, www.eis.gov.lv.

Informatīvais paziņojums ievietots: 26.04.2018.

ATKLĀTA KONKURSA “Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība” NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Laika plāns

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM