Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Informatīvais paziņojums par sarunu procedūras “Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. DS 2017/2/SP/ERAF, rezultātu.
Uzvarētājs: Personu apvienībai “NAMS un MARK Arhitekti”.
Ievietots: 12.07.2018.

ZIŅOJUMS