Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei”, identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.oktobrim, plkst.10:00.
Informatīvais paziņojums ievietots: 08.10.2018.

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem 11.10.2018.

Atbildes uz jautājumiem 16.10.2018.