Daugavas stadiona tribīnes izvirzītas skatei “Gada labākā būve Latvijā 2018”

Daugavas stadiona rekonstruētā Rietumu tribīne un jaunuzbūvētās Dienvidu un Ziemeļu tribīnes ir izvirzītas skatei “Gada labākā būve Latvijā 2018” otrajai kārtai, nominācijā “Ainava”.

Otrajā kārtā iekļautās 79 būves žūrija novērtēs klātienē, tiekoties ar būvju pasūtītājiem, arhitektiem, būvniekiem un vietējiem iedzīvotājiem. Žūrija izvērtēs un izvirzīs finālistus skates trešajai kārtai. Trešā kārta ir publiska un finālā iekļuvušās būves prezentēs to būvnieks vai pasūtītājs, informējot  par būves tapšanas gaitu, kā arī atbildot uz žūrijas un interesentu jautājumiem. Apbalvošana notiks 2019. gada martā.

Skate „Gada labākā būve Latvijā 2018“ ir vienīgā Latvijas būvniecības nozares 20 sabiedrisko organizāciju organizētā skate mūsu valstī. Skates mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2018. gadā, veicināt  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi. Skate tiek balstīta uz skaidri definētiem kvalitātes kritērijiem. Būves objektīvi izvērtē 50 eksperti, kurus darbam žūrijā ir deleģējušas 26 valsts un būvniecības nozares sabiedriskās organizācijas (www.gadabuve.lv).

Pasūtītājs: VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””

Būvprojekta izstrādātājs: PS “LNK INDUSTRIES PARTNERSHIP”
Būvprojekta vadītājs: SIA “REM PRO”, Vera Kladovščikova

Būvprojekta (AR, TS, ĢP, ARD, IN, IE sadaļu) izstrādātāji: SIA "JR ELEMENTS" arhitektūras risinājumi sadarbībā ar SIA “DR ARHITEKTI”, SIA “MALUS ARCHITECTS” - Dāvids Rubīns, Renārs Putniņš, Juris Rotčenkovs, Marta Tabaka, Anda Ābele, Jānis Rudzītis, Eva Rotčenkova, Zanda Priedeslaipa, Ance Ruķe.

Būvkonstrukciju sadaļas: SIA “ARCHITECTURAL RHUTHM” (rietumu tribīnes) Lilija Gabinska;

SIA „KAS UN K. STUDIJA” (jaunās ziemeļu un dienvidu tribīnes) Ainis Beitāns

ŪKT, ŪK, AVK, SM, SAT  sadaļas: SIA „DGD PROJEKTI”;

ELT, EL sadaļas: SIA "MKM ENGINEERING" Igors Semjonovs;

ESS, UAS sadaļas:  SIA "IX COM".

 

Daugavas stadiona tribīņu rekonstrukcija un būvniecība ir tikai pirmais posms projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkārtnē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ieviešanā. Projektu īsteno Daugavas stadions sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 61 965 627,85 EUR, t.sk., ERAF finansējums 37 550 530,46 EUR, valsts budžeta finansējums 5 559 179,02 EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums 1 729 004,81 EUR un cits finansējums.