Rīgas apkaimes tiekas Daugavas stadionā

2019.gada 1.martā Daugavas stadiona konferenču zālē pulcējas pārstāvji no 17 Rīgas apkaimēm - nevalstiskās organizācijas un aktīvie sabiedrības dalībnieki, lai iepazītos ar Daugavas stadiona infrastruktūru, projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” ietvaros paveiktajiem darbiem un uzzināt par tālākajiem attīstības plāniem. Daugavas stadiona valdes loceklis Elmārs Martinsons klātesošos iepazīstināja ar kultūras un sporta kvartāla attīstības koncepciju un vizuālajiem risinājumiem. Vadītājs informēja par līdz šim paveikto Rietumu tribīnes rekonstrukcijā un Ziemeļu un Dienvidu tribīņu būvniecībā, kā arī par pasākumiem, kas jau notika Daugavas stadionā. Elmārs Martinsons piemin, ka ciešā sadarbībā ar Avotu apkaimes pārstāvi Iritu Antoneviču pagājušā gada decembrī Daugavas stadionā notika pasākums “Kaimiņu Ziemassvētki”, kas varētu būt jaunās tradīcijas sākums. Mums bija patiess prieks uzņemt Rīgas apkaimes pārstāvjus stadionā un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību, lai kopīgiem spēkiem radītu visiem pieejamu, pasākumiem bagātu un radošu kultūras un sporta kvartālu.

Daugavas stadiona tribīņu rekonstrukcija un būvniecība ir tikai pirmais posms projekta ES fondu projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Projektu īsteno Daugavas stadions sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 61 965 627,85 EUR, t.sk., ERAF finansējums 37 550 530,46 EUR, valsts budžeta finansējums 5 559 179,02 EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums 1 729 004,81 EUR un cits finansējums.