Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/1/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 9.maijam plkst. 10:30 www.eis.gov.lv

Informatīvas paziņojums ievietots: 03.04.2019.

 

Atbilde uz 08.04.2019. jautājumiem par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 09.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu

Atbilde uz 10.04.2019. jautājumu par ledus halles iepirkumu

 

 

Nolikums_grozijumi_Ledus_Halle_12042019

Grozījumi_1_ledus_halle_nolikums_12042019

Grozījumi_1_ledus halle nolikums 12042019

Grozijumi-1_Nolikums_Ledus_Halle_12042019

Grozijumi_2_pielik_Nolik_Pieteik_dalibai atklata konkursa

Grozijumi_3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

Grozijumi_3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne

Grozijumi_8_pielik_Nolik_Apaksuzn_nododamo darbu saraksts

Grozijumi_9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums

 

 

Nolikums_Ledus_Halle_03042019

1A_pielik_Noteikumi Tehniska piedavajuma sagatavosanai

2_piel_Nolik_Pieteikums dalībai atklata konkursa

3_pielik_Nolik_Finansu piedavajums

3A_pielik_Nolik_Finansu piedavajuma tame_veidne

4_pielik_Nolik_Pretendenta pieredzes apliecinajums

5_pielik_Nolik_Pretendenta atbildigo specialistu saraksts

6_pielik_Nolik_Informācija par speciālista pieredzi 

7_pielik_Nolik_Specialista apliecinajums

8_pielik_Nolik_Apaksuznemejiem nododamo darbu saraksts

9_pielik_Nolik_Apaksuznemeja apliecinajums

10_pielik_Nolik_Saistibu izpildes_Garantijas laika garantijas paraugs

11_pielik_Nolik_Pretendenta izzina par finansu apgrozijuma

Nolikums_Ledus_Halle_03042019

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_

Pielik_Nolik_Nr_3B_Grafiks_iereg (1)

Pielik_TS_Nr_3_MBP_PROJEKTS

Pielik_TS_Nr_5_BK_aprekinu_atskaite

Pielik_TS_Nr_6_Energoef_nov_aprekins

Pielik_TS_Nr_13_Koncepcija_RVCSAP

Pielik_TS_Nr_14_RVCSAP PROTOKOLS

Pielik_TS_Nr_15_Telpu apdare

Pielik_TS_Nr_16_Lauk_Apgaism_princips

Pielik_TS_Nr_17_Gaismas aprekins_led_lauk

Pielik_TS_Nr_18_Koku_Novertejums

Pielik_TS_Nr_18_NKMP MBP skanojums

Pielik_TS_Nr_19_Daug_Stad-Ledushalle_TOPO

Pielik_TS_Nr_19A_Daug-Stad-Teritorija

Pielik_TS_Nr_20_Geologija

Pielik_TS_Nr_21_DOP_Skaidrojosais apraksts

Pielik_TS_Nr_22_DOP_Genplans

Pielik_TS_Nr_23_NKMP MBP skanojums