Iepirkuma "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" termiņa pagarinājums

Tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumam "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" līdz 2019.gada 27.maijam plkst. 10:30, saistībā ar grozījumiem iepirkuma dokumentācijā.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai www.eis.gov.lv