Ledus halles iepirkuma dokumentācijas iesniegšana - līdz 27.05.2019.

Informējam, ka iepirkumam "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/1/AK/ERAF ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.05.2019. plkst. 10:30.

Tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi iepirkuma dokumentācijā.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai www.eis.gov.lv