Izsludināts atklāta konkursa iepirkums "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde"

19.06.2019. EIS (www.eis.gov.lv) izsludināts atklāta konkursa iepirkums "Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde", iepirkuma identifikācijas numurs Nr. DS 2019/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 11.jūlijam plkst. 09:00 www.eis.gov.lv
Visa iepirkuma dokumentācija pieejama www.eis.gov.lv un Daugavas stadiona mājas lapas sadaļā Iepirkumi.