Iepirkumam "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi" izstrādāts nolikums angļu valodā

 

 

 

 

Atklāta konkursa iepirkumam "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/3/AK/ERAF izstrādāts nolikums un tehniskā specifikācija angļu valodā. Nolikuma un tehniskās specifikācijas tulkojums pieejams Daugavas stadiona mājas lapas sadaļā Iepirkumi zem konkrētā iepirkuma.