Piepūšamās atrakcijas noma

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt bērnu izklaides piepūšamo atrakciju.
Atrakcijas paredzēta ne vairāk kā 15 bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Piepūšamās atrakcijas izmēri:
9m x 9m, augstums 5m
Pieslēgums 220v, 2 kw
 
Nomas maksa EUR 20,00 stundā

Sīkāku informāciju par piepūšamās atrakcijas nomu var saņemt Daugavas stadiona Administrācijā, Augšielā 1, Rīgā, blakus Deglava ielas tiltam.

Kontaktpersona:
Tehniskais vadītājs R.Kleins, tālr. 67295547, mob.28647740
e-pasts: renars.kleins@daugavasstadions.lv

Nomas noteikumi:
Piepūšamās atrakcijas nomas noteikumi