Iznomātie nekustamie īpašumi

Publikācijas datums – 06.06.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01000370175

Būvju/telpu/zemes platība – 2,00 m2

Lietošanas mērķis – zeme (tirdz.automāt.izvietošanai)

Līguma darbības termiņš – 16.05.2018.-15.05.2019., līguma termiņa pagarinājums

Nomas maksas apmērs – 4,67 EUR/m2  mēnesī bez PVN + ikmēneša atlīdzība no tirdz.automāt. ieņēmumiem

Nomnieks – SIA “Kafe Serviss”

 

Publikācijas datums – 18.04.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01000370175

Būvju/telpu platība – 833,72 m2

Lietošanas mērķis – zeme (būvniecības tehnikas, būvmateriālu un celtniecības vagonu novietošana būvdarbu laikā)

Līguma darbības termiņš – 03.04.2018.-30.06.2018.

Nomas maksas apmērs – 0,36 EUR/m2  mēnesī bez PVN

Nomnieks – Ceļu būves firma SIA “Binders”