Iznomātie nekustamie īpašumi

Publikācijas datums – 08.01.2019.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/apzīmējums - 01000372003014

Būvju/telpu platība – 167,00 m2

Lietošanas mērķis –  noliktavu ēka

Līguma darbības termiņš – 01.01.2019.-30.06.2019.(līguma termiņa pagarinājums)

Nomas maksas apmērs – EUR 384,10 bez PVN mēnesī

Nomnieks – SIA “Untitled”

 

 

Publikācijas datums – 30.11.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/apzīmējums - 01000370172001

Būvju/telpu platība – 1 m2

Lietošanas mērķis –  karsto dzērienu automāta izvietošana

Līguma darbības termiņš – 26.11.2018.-30.11.2020.

Nomas maksas apmērs – EUR 154,00  mēnesī bez PVN

Nomnieks – UAB “Osama” filiāle “OSAMA DISTRIBUTORS”

 

Publikācijas datums – 29.10.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/apzīmējums - 01000370172005

Būvju/telpu platība – 117,2 m2

Lietošanas mērķis –  pakalpojumu sniegšana

Līguma darbības termiņš – 29.10.2018.-31.10.2019.

Nomas maksas apmērs – EUR 850,87 mēnesī ar PVN

Nomnieks – SIA "Baltic service group".

 

Publikācijas datums – 11.09.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/apzīmējums - 01000370172001

Būvju/telpu platība – 28,3 m2

Lietošanas mērķis – fizioterapeita un masiera  pakalpojumu sniegšana

Līguma darbības termiņš – 01.09.2018.-31.08.2021.

Nomas maksas apmērs – EUR 169,80  mēnesī bez PVN

Nomnieks – Rolands Admidiņš

 

Publikācijas datums – 11.09.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/apzīmējums - 01000370172001

Būvju/telpu platība – 27,6 m2

Lietošanas mērķis – fizioterapeita un masiera  pakalpojumu sniegšana

Līguma darbības termiņš – 01.09.2018.-31.08.2021.

Nomas maksas apmērs – EUR 165,60  mēnesī bez PVN

Nomnieks – Rolands Admidiņš

 

Publikācijas datums – 18.07.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01000370175

Būvju/telpu/zemes platība – 10 m2

Lietošanas mērķis – 2 apgaismojuma balstu un tribīnes (kadastra apzīmējums 0100 037 0172 001), kas nepieciešama tehniskā risinājuma nodrošināšanai, atsevišķas nenorobežotas daļas tādā apjomā, kāds nepieciešams elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas izvietošanai.

Līguma darbības termiņš – 03.07.2018.-02.07.2021. (3 gadi)

Nomas maksas apmērs – EUR 700,00 mēnesī bez PVN

Nomnieks – SIA “Latvijas Mobilais telefons”

 

 

Publikācijas datums – 06.06.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01000370175

Būvju/telpu/zemes platība – 2,00 m2

Lietošanas mērķis – zeme (tirdz.automāt.izvietošanai)

Līguma darbības termiņš – 16.05.2018.-15.05.2019., līguma termiņa pagarinājums

Nomas maksas apmērs – 4,67 EUR/m2  mēnesī bez PVN + ikmēneša atlīdzība no tirdz.automāt. ieņēmumiem

Nomnieks – SIA “Kafe Serviss”

 

 

Publikācijas datums – 18.04.2018.

Adrese - Augšiela 1, Rīga

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01000370175

Būvju/telpu platība – 833,72 m2

Lietošanas mērķis – zeme (būvniecības tehnikas, būvmateriālu un celtniecības vagonu novietošana būvdarbu laikā)

Līguma darbības termiņš – 03.04.2018.-30.06.2018.

Nomas maksas apmērs – 0,36 EUR/m2  mēnesī bez PVN

Nomnieks – Ceļu būves firma SIA “Binders”