Telpu un zemes noma

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions"" informē, ka tiek iznomātas telpas.

Iznomājamā platība – 96,4 kv/m.
Adrese - Augšielā 1, Rīgā.
Nomas maksa – EUR 3,30 kv/m bez PVN.
Maksimālais nomas termiņš – 31.03.2017.

Telpu iznomāšanai tiek rīkota mutiska izsole.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 07.11.2016, plkst.10:00
Izsoles vieta – Augšiela 1, Rīga, Administrācija.
Izsoles datums – 07.11.2016., plkst. 10:00.
Sīkāku informāciju par telpu un zemes nomu var saņemt Daugavas stadiona Administrācijā, Augšielā 1, Rīgā, blakus Deglava ielas tiltam.

Kontaktpersonas:
Juriste Inga Upenāja, tālr. 67844802, mob.26555684
e-pasts: inga.upenaja@daugavasstadions.lv
Tehniskais vadītājs Renārs Kleins, tālr. 67295547, mob.28647740
e-pasts: renars.kleins@daugavasstadions.lv