Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” iznomā zemes vienības daļu (ierobežota piekļuve zemesgabalam)

Adrese – Augšiela 1, Rīga

Iznomājamā platība – 833,72m2

Mērķis – būvmateriālu, celtniecības konteineru, dažādu mehānismu un pagaidu konstrukciju novietošanai būvdarbu laikā.

Nomas termiņš – no 01.04.2018.- 30.06.2018.

Pieteikšanās līdz 29.03.2018.

 

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” iznomā zemes vienības daļu

Adrese – Augšiela 1, Rīga
Iznomājamā platība – 2m2
Mērķis – dzērienu tirdzniecības automāta novietošanai
Maksimālais  nomas termiņš – 15.05.2018.
Pieteikšanās līdz 12.12.2017.

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” iznomā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo inženierbūvju

4 apgaismojuma balstu daļas tādā apjomā, kādas nepieciešamas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju izvietošanai.

Adrese – Augšiela 1, Rīga

Maksimālais  nomas termiņš – trīs gadi.

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions"" informē, ka tiek iznomātas telpas.

Iznomājamā platība – 96,4 kv/m.
Adrese - Augšielā 1, Rīgā.
Nomas maksa – EUR 3,30 kv/m bez PVN.
Maksimālais nomas termiņš – 31.03.2017.

Telpu iznomāšanai tiek rīkota mutiska izsole.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 07.11.2016, plkst.10:00
Izsoles vieta – Augšiela 1, Rīga, Administrācija.
Izsoles datums – 07.11.2016., plkst. 10:00.
Sīkāku informāciju par telpu un zemes nomu var saņemt Daugavas stadiona Administrācijā, Augšielā 1, Rīgā, blakus Deglava ielas tiltam.

Kontaktpersonas:
Juriste Inga Upenāja, tālr. 67844802, mob.26555684
e-pasts: inga.upenaja@daugavasstadions.lv
Tehniskais vadītājs Renārs Kleins, tālr. 67295547, mob.28647740
e-pasts: renars.kleins@daugavasstadions.lv