Kontakti

Rekvizīti:

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions""
Nacionālā sporta bāze „Daugavas stadions"

Augšiela 1, Rīga, LV - 1009
Tālr.: 67869791 Mob.tālr.: 25422121
e-pasta adrese: info@daugavasstadions.lv
Reģ. Nr.: LV50003140671
Valsts kase BICTRELLV 22
Konts: LV04TREL9152610000000
AS SEB BANKA (Latvija) UNLALV2X
Konts: LV40UNLA0050009287008
Valdes loceklis Guntis Zālītis

 

 

Administrācijas kontakti:

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Guntis Zālītis

Valdes loceklis

29456458

guntis.zalitis@daugavasstadions.lv

Laura Matusēviča

Projekta koordinatore

26328539

laura.matusevica@daugavasstadions.lv

Aleksandra Švalkovska

Apkaimes iesaistes un aktivizēšanas eksperte

25746226 aleksandra.svalkovska@daugavasstadions.lv
Sintija Rukmane Biroja vadītāja 26052112

sintija.rukmane@daugavasstadions.lv

Renārs Sūniņš Tehniskā vadītāja vietnieks 26970698

renars.sunins@daugavasstadions.lv

Jānis Meisītis 

Personāla vadītājs un drošības dienesta vadītājs 28338399

janis.meisitis@daugavasstadions.lv

Juris Valters

Jurists - iepirkumu speciālists, eksperts civiltiesību jautājumos  29471816 

juris.valters@daugavasstadions.lv

Dana Piļeva

Projekta vadītāja 22132211

dana.pileva@daugavasstadions.lv

Kristīne Katļinska 

Investīciju plānošanas un uzraudzības eksperte 20610417 kristine.katlinska@daugavasstadions.lv
 
 

Administrācijas darba laiks:
P; O; T; C; P 8:30-17:00
S; Sv. Brīvs
 

Kā mūs atrast?
Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija (blakus Deglava ielas tiltam)
Ar sabiedrisko transportu: 
5, 11, 22 trolejbuss; 
3, 13, 47, 50, 51,52 autobuss;
208, 214 mikroautobuss.