Telpu un aprīkojumu noma

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” izsludina izsoli par nedzīvojamās telpas daļas nomu Augšielā 1, Rīgā, 1.stāvā, Rietumu tribīnes ieejas hallē (būves kadastra apzīmējums 01000370172001), izsoles
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums – 08.01.2019. Adrese - Augšiela 1, Rīga Nekustamā īpašuma kadastra numurs/apzīmējums - 01000372003014 Būvju/telpu platība – 167,00 m2 Lietošanas mērķis –  noliktavu ēka Līguma darbības termiņš – 01.
Zālāja aizsargseguma noma
. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDack. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu