Aktualitātes

Pēc rekonstrukcijas pirmā posma Daugavas stadiona centrālā tribīne piedāvā plašu infrastruktūras nomu dažādu sporta un kultūras jomu pārstāvjiem. 
Plašo telpu piedāvājums un pielietojuma iespējas, ļauj nodrošināt arī fizioterapijas pakalpojumus, tāpēc no septembra mēneša Daugavas stadionā būs pieejams augsti kvalificēta fizioterapeita Rolanda Admidiņa pakalpojumi. 

Šodien, 26. augustā, starp Kultūras un sporta centru „Daugavas stadions” un  pilnsabiedrību LNK INDUSTRIES Partnership ir parakstīts līgums par stadiona Rietumu tribīņu pārbūvi, inženierkomunikāciju sakārtošanu un teritorijas labiekārtošanu. Saskaņā ar līgumu LNK INDUSTRIES Partnership par EUR 10 697 085,25 izstrādās būvprojektu, īstenos būvdarbus un veiks projekta autoruzraudzību.

 

Šodien, 16. augustā, Ministru kabinets (MK) nolēma Kultūras un sporta centram „Daugavas stadions” (turpmāk: stadions “Daugava”) noteikt nacionālo interešu objekta statusu, kas veicinās stadiona daudzpusīgās atjaunošanas projekta īstenošanu, tostarp tā savlaicīgu sagatavošanu 2018. gada vasarā notiekošajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.

Pages