Aktualitātes

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” (turpmāk – stadions „Daugava”),  ir izstrādājis jaunu vizuālo identitāti, kas atspoguļos stadiona nacionālo nozīmi sporta un kultūras jomās. Saskaņā ar 9. februārī Ministru kabinetā pieņemto stadiona “Daugava” un Grīziņkalna revitalizācijas stratēģiju, stadions līdz 2022. gadam tiks pilnībā atjaunots un pārveidots, izbūvējot virkni jaunu sporta objektu un atjaunojot jau esošās būves.

Noslēgumam tuvojas normatīvo aktu izstrādes posms, lai 2016.gadā varētu tikt apstiprināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Kultūras un sporta kvartāla izveidei Grīziņkalna apkaimē. 2015.gada nogalē un 2016.gada sākumā atbildīgās institūcijas izstrādājušas un saskaņojušas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas Ministru kabineta noteikumu projektu, kā arī Ministru kabinetā š.g.

Lai realizētu Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi ,paredzēta koku ciršana Daugavas stadiona teritorijā. Projektā paredzēts pārbūvēt esošo tribīni un piebūvēt papildu tribīnes stadiona ziemeļu un dienvidu galos. Minētie koki atrodas projektējamo tribīņu un piebraucamo ceļu zonā.
Vairāk informācijas ŠEIT

Pages