Ledus halles būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē un ir saņemta būvatļauja par projektēšanas nosacījumiem. Pašlaik notiek atklātā konkursa iepirkuma “Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

 

 

 

 

 

 

Ar augustu Daugavas stadionā savu darbību uzsāka deju skola “EXTREME.
Skola tika izveidota 2003.gadā.
Šajā laikā ir iegūti dažādi apbalvojumi un tituli, taču galvenais sasniegums ir studijas pārveidošana par lielu un draudzīgu ģimeni. Galvenā skolas atšķirība ir vairāku paaudžu maiņa. Skolnieki izaug un kļūst par skolotājiem.

NODARBĪBAS AUGUSTĀ

Pages