"Būvju tehniskās apsekošanas veikšana, Paskaidrojumu rakstu ēkas nojaukšanai un Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai un saskaņošanai" DS 2014/5

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Būvju tehniskās apsekošanas veikšana, Paskaidrojumu rakstu ēkas nojaukšanai un Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai un saskaņošanai", identifikācijas Nr. DS 2014/5.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 30.septembrim, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 19.09.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma „Būvju tehniskās apsekošanas veikšana, Paskaidrojumu rakstu ēkas nojaukšanai un Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai un saskaņošanai", identifikācijas Nr. DS 2014/5 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „ASPECTUS".
Līguma summa: EUR 22600,00 bez PVN.

Līgums

Paziņojums par lēmumu
Nolikums