„Programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkārtnē Rīgā" juridiskā ietvara izstrāde" DS 2014/9/B

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkārtnē Rīgā" juridiskā ietvara izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/9/B).

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 10.janvārim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 18.12.2014.

Informatīvais paziņojums par iepirkuma Programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkārtnē Rīgā" juridiskā ietvara izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2014/9/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „Ernst&Young Baltic".
Līguma summa: EUR 72 150,00 bez PVN.
 

Nolikums