"Apsardzes pakalpojumi" DS 2015/1/B

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta sešpadsmitās daļas 1. punktu.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Apsardzes pakalpojumi " (iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/1/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Safety Solutions", reģ.nr.40103367494.
Līguma summa: EUR 11748 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums