Daugavas stadions veiksmīgi sadarbojas ar Rīgas domi projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" ietvaros

2017. gada 14.augustā

Daugavas stadions projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros ir uzsācis veiksmīgu sadarbību ar projekta sadarbības partneri - Rīgas domes Satiksmes departamentu. Sadarbības partnerim piešķirtais finansējums kopā sastāda 10 000 000 EUR, tajā skaitā 8 500 000 EUR ERAF finansējums. Sadarbības rezultātā Daugavas stadiona teritorijā izveidotajam Kultūras un sporta kvartālam ir jāintegrējas Rīgas pilsētvidē, nodrošinot efektīvāku un kvalitatīvāku auto transporta, gājēju un riteņbraucēju piekļuvi Daugavas stadiona teritorijai un Grīziņkalna apkaimei kopumā.

Sadarbības partneris līdz šim ir noslēdzis divus iepirkuma līgumus par būvprojektu izstrādi objektiem “Ata ielas, Augšielas un Vagona ielas pārbūve” un “Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve”.

Objektā “Ata ielas, Augšielas un Vagona ielas pārbūve” paredz izbūvēt piebraucamos ceļus Daugavas stadionam, kuru pamatuzdevums būs organizēt transporta plūsmu, piebraukšanu un stāvēšanu pasākumu laikā, tajā skaitā Dziesmu un deju svētku laikā. Zem Augusta Deglava ielas pārvada tiks izbūvēts savienojums ar Daugavas stadionu  uz Vagonu ielas pusi, kas nodrošinās gan gājēju, gan automašīnu satiksmes plūsmas organizāciju.

Objektā “Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve” paredz pārbūvēt pārvada segumu, izveidojot atdalītu velo joslu un paplašinot gājēju ietvi, kuru varēs izmantot arī Dziesmu un deju svētku dalībnieki, virzoties uz Daugavas stadionu. Gājēju ērtībām tiks izbūvētas kāpnes, kuras ļaus piekļūt Vagonu ielai un pasākumu laikā arī Daugavas stadiona teritorijai.

Projekta ietvaros Sadarbības partneris ir noslēdzis līgumus par būvekspertīžu veikšanu  abiem būvprojektiem, kā arī tiek gatavota iepirkumu dokumentāciju būvniecības uzsākšanai. Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija objektam “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora un tā pieslēguma izbūve projektēšana   un autoruzraudzība” ar  mērķi no ielām savākto lietus ūdeni novadīt uz Daugavu. Iepirkumu dokumentācija tiek gatavota arī objektam “Krustojuma pārbūve un satiksmes organizācijas pārkārtošana Daugavas stadiona pievedceļos projektēšana un autoruzraudzība”, kura mērķis ir sakārtot transporta un gājēju plūsmas Daugavas stadionam piegulošajās teritorijās. Iepirkumus plānots izsludināt 2017.gada septembrī.

Projektu “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” īsteno Daugavas stadions sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Projekta ietvaros līdz 2022.gadam plānots veikt vieglatlētikas manēžas, multifunkcionālās halles, ledus halles, centrālā laukuma, autostāvvietu un Park&Ride stāvvietu būvniecību,  Rietumu tribīņu pārbūvi, inženierkomunikāciju pārbūvi un izbūvi, kā arī veikt labiekārtošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 48 790 198 EUR, tajā skaitā 37 550 530 EUR tiek finansēts no ERAF  līdzekļiem, 5 559 179 EUR no valsts budžeta līdzekļiem, 1 500 000 EUR no pašvaldības līdzekļiem, 2 451 484 EUR no cita publiskā finansējuma un 1 729 005 EUR no privātā finansējuma avotiem.