Daugavas stadions uzsācis projekta otrās kārtas īstenošanu: attīstības otrajā kārtā tiks būvēta ledus halle, atjaunots centrālais sporta laukums futbolam un vieglatlētikai, tam sekos vieglatlētikas manēža

Projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” komanda ir uzsākusi otrās kārtas īstenošanu, kuras ietvaros tiek izsludinātas iepirkumu procedūras ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei un būvniecības ieceres - apliecinājumu kartes izstrādei stadiona centrālā sporta laukuma atjaunošanai. Līgumus plānots noslēgt jau novembrī. Savukārt, 2018.gada nogalē tiks izsludināts iepirkums par vieglatlētu ilgi gaidītās vieglatlētikas manēžas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi.

“2021.gada Pasaules čempionātu hokejā sagaidīsim ar jaunu ledus halli, kurā paredzēti divi ledus laukumi treniņu vajadzībām un 600 skatītāju sēdvietas. Lai gan esam saņēmuši daudz atzinību no sporta nozares pārstāvjiem un kultūras pasākumu organizatoriem par projekta pirmajā kārtā rekonstruēto Rietumu tribīni un jaunuzceltajām Dienvidu un Ziemeļu tribīnēm, bieži radās jautājumi, vai esošie vieglatlētikas skrejceļi un centrālais futbola laukums paliks esošajā izskatā un netiks rekonstruēti. Varam vieglatlētikas un futbola entuziastiem apliecināt, ka šo sporta veidu infrastruktūra tiks atjaunota pilnībā. Futbola laukumam būs apsildāms zāliens un jauna laistīšanas sistēma, kura nodrošinās laukuma laistīšanu ar lietus ūdeni un uzkrās to īpašos rezervuāros. Arī vieglatlētikas skrejceļi un sektori piedzīvos ievērojamas pārmaiņas, lai pilnībā atbilstu IIAF II būvniecības kategorijas laukumam.” norāda Daugavas stadiona valdes loceklis Elmārs Martinsons.

Attīstot vīziju par Daugavas stadiona teritorijas konceptu, starptautiski atzīti arhitekti no Vācijas, Nīderlandes un Lietuvas, ar lielu pieredzi sporta būvju projektēšanā visā pasaulē, sniedza rekomendācijas, izstrādāja vadlīnijas, kā arī izteica priekšlikumus ilgtspējīgiem risinājumiem, lai kultūras un sporta kvartāla teritorijas attīstības un apbūves projektu risinājumi veidotu vienotu un funkcionālu vidi. Visi projektēšanas risinājumi atbildīs Rīgas pilsētas vēsturiskā centra un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības zonas prasībām.  

Jau ziņots, ka projekta sadarbības partneris Rīgas domes Satiksmes departaments veic A.Deglava pārvada rekonstrukciju. Autobraucēji jau ir pamanījuši, ka ir atvērta tikai viena braukšanas josla katrā virzienā un viena gājēju ietve virzienā uz centru. Pārvada rekonstrukcijas ietvaros veikta sabiedriskā transporta kontakttīklu demontāža, lai jau savu laiku nokalpojušos atbalsta stabus nomainītu pret jauniem. Notiek jauno tilta konstrukciju betonēšana, balstu, laidumu plaisu un nodrupumu remonts. Pēc rekonstrukcijas jaunizveidotais ceļš zem pārvada savienos Daugavas stadiona teritoriju ar Vagona ielu, atvieglojot specializētā un pasākumu organizatoru transporta nokļūšanu Daugavas stadiona teritorijā, kā arī pildīs gājēju ceļa funkcijas lielo pasākumu norises laikā. Izbūvētas arī trepes, kas pasākumu apmeklētājiem ļaus ērti nonākt no tilta stadiona teritorijā.  Posmam no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai tiek izstrādāts būvprojekts, lai uzsāktu lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi. Vienlaicīgi projektētāji izstrādā būvprojektus vairāku krustojumu rekonstrukcijām ar mērķi uzlabot satiksmes organizācijas plūsmu Daugavas stadionam pieguļošajā teritorijā.

Visi darbi tiek veikti ES fondu projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) ietvaros. Projektu īsteno Daugavas stadions sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 61 965 627,85 EUR, t.sk., ERAF finansējums 37 550 530,46 EUR, valsts budžeta finansējums 5 559 179,02 EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums 1 729 004,81 EUR un cits finansējums.