Pakalpojumi

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums – 18.03.2020. Mērķis – biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu sniegšana Nomas termiņš – 1 gads Izsoles sākumcena: EUR 4,00 bez PVN par 1m2 mēnesī. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.03.2020
Iznomātie nekustamie īpašumi
. Publikācijas datums: 16.07.2019.Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009Nekustamā īpašuma būves kadastra apzīmējums: 0100 037 017 2006Telpu platība: 115,7 m2Lietošanas mērķis: Biroja telpu izvietošana un/vai pakalpojumu
Zālāja aizsargseguma noma
. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedāvā iespēju nomāt modulāro dabīgā zālāja aizsargsegumu EventDack. Seguma pielietojums: dabīgās zāles aizsardzība, kā arī netīru, saplaisājušu grīdu vai citu