Aktualitātes

LEDUS HALLE

 

 

 

 

Ir noslēgusies iesniegto piedāvājumu vērtēšana atklātā konkursa iepirkumam “Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”. 2019.gada 1.augustā piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti, bet tikai divi no pretendentiem iekļāvās pieejamā finansējuma apjomā. Vērtēšanas rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas personu apvienībai “ARMS”.

Pages