Aktualitātes

 

 

 

 

 

 

“Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” aicina darbā  administratoru/i

Darba pienākumi:
- Uzņemt un apkalpot klientus, koordinēt apmeklētāju plūsmu;
- Ierādīt ģērbtuves saskaņā ar treniņu vai sacensību grafiku;
- Izsniegt un pieņemt telpu atslēgas, ģērbtuvju skapīšu atslēgas;
- Izdot un saņemt sporta inventāru;
- Iekasēt maksu par sporta infrastruktūras izmantošanu

 

 

 

 

Ledus halles būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē un ir saņemta būvatļauja par projektēšanas nosacījumiem. Pašlaik notiek atklātā konkursa iepirkuma “Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Pages