Stadiona attīstība

2015.gadā uzsākti darbi Daugavas stadiona atjaunošanai
Laika periodā no 2015. līdz 2023.gadam tiek plānota teritorijas pilnīga pārveidošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu sporta un kultūras pasākumu norisi, kā arī sniegtu iespējas Latvijas iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku
Teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai visaugstākajā kvalitātē nodrošinātu dziesmu un deju svētku norisi, ne tikai paplašinot skatītāju sēdvietu skaitu un palielinot komfortu, bet arī radītu ērtus apstākļus deju svētku dalībniekiem.

2016.gada 9.februārī Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu “Par konceptuālo ziņojumu „Par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanu” ar kuru nolēma atbalstīt Daugavas stadiona teritorijas attīstības risinājumus un Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā izveidi. Ministru kabinets nolēma, ka projekts ir jāievieš valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””.
Projekts "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē"
Tiesību akti
Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā teritorijas attīstības stratēģija

Prezentāciju pasākumu forums

Šajā mājas lapas sadaļā pastāvīgi tiks papildināta informācija par veiktajiem sagatavošanās darbiem un izstrādātajiem dokumentiem.

Pages