„Apsardzes pakalpojumi " DS 2015/4/B

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta (piemērojot sešpadsmitās daļas 1.punktu) kārtību.

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma „Apsardzes pakalpojumi " (iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/4/B) rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "Pededzes", reģ.nr. 44103063994.
Līguma summa: EUR 11 752,08 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums