“Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde” DS 2015/5

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde”, identifikācijas Nr. DS 2015/5.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.oktobrim, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

Informatīvais paziņojums ievietots: 21.09.2015.

Nolikums

 

Atbilde uz jautājumu

Atbildot uz uzdoto jautājumu:
Iepazīstoties ar atklāta konkursa iepirkuma nolikumu „Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde" (ID Nr. DS 2015/5), radās neskaidrības par nolikuma kvalifikāciju:
Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasībās - nolikuma p.18.1. ir minēti uzrādāmo pieredzes objektu gadi – trīs gadu ietvaros. (2012., 2013., 2014. un 2015.g. līdz piedāvājuma iesniegšanai). Savukārt Speciālistiem punktos 18.6.1.1., 18.6.2. 1., 18.6.3.1., 18.6.4.1., 18.6.5.1., gadi netiek prasīti.
Vai esmu pareizi sapratusi, ka minētiem Speciālistiem CV uzrādāmo objektu termiņš nav ierobežots?

Sniedzam šādu atbildi:
Ņemot vērā, ka pie ekspertu prasībām nav ierobežojumi laika periodam, par kuru nepieciešams norādīt pieredzi, pretendents ir tiesīgs iesniegt pieredzes aprakstu arī par gadiem, kas nav iepriekšējo trīs gadu periods (t.i. senāku pieredzi).

 

Informatīvais paziņojums par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iepirkuma "Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde", identifikācijas Nr. DS 2015/5 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA "NAMS", reģ.nr. 40103036167.
Līguma summa: EUR 39 999 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu
Līgums