Izstrādāts atjaunojamā stadiona “Daugava” tribīņu un sporta laukuma makets

Stadiona “Daugava” un Grīziņkalna revitalizācijas stratēģijas ietvaros ir izstrādāts stadiona jauno tribīņu, vieglatlētikas stadiona un sporta laukuma makets. Makets ir pirmais no pilnībā atjaunojamā stadiona “Daugava” vizuālajiem risinājumiem, ko tuvākajā laikā, pēc metu konkursa, papildinās citi jaunā stadiona izbūvējamie vai atjaunojamie objekti – šim risinājumam sekos vieglatlētikas manēžas, vieglatlētikas treniņu laukuma, multi-funkcionālas halles, bobsleja treniņu starta estakādes ēkas, jaunās ledus halles, auto stāvvietas, stadiona teritorijas labiekārtošanas un citu elementu vizualizācijas. Kopējās teritorijas labākais telpiskais risinājums no arhitektoniskā un plānošanas viedokļa tiks izvēlēts metu konkursā.

“Jaunais makets ir pirmais no daudzo jaunā stadiona objektu risinājumiem – tā galvenie elementi ir jaunās, papildinātās tribīnes, kas ļaus uzņemt 10425 skatītājus, vieglatlētikas stadions un sporta laukums, kas pilnībā atbildīs vieglatlētikas starptautisku sacensību organizēšanas prasībām, kā arī jauns apgaismojuma risinājums, kas būs būtiski modernāks par esošo,” stāsta Elmārs Martinsons, VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” valdes loceklis.

Atjaunojamā stadiona tribīņu ģeometrija ir projektēta tā, lai nodrošinātu visa stadiona (sākot no skrejceļa perimetra) redzamību no visām tribīņu 24 rindām. Tribīnes arhitektoniskā risinājuma pamatā ir atraktīvs nesošās konstrukcijas risinājums – telpisks tērauda elementu režģis, kas reizē veic tribīnes pārsegumu nesošo funkciju, gan veido efektīgu tribīnes ārējo fasādi. Konstrukcija un to apšuvums paredzēti balti.  Zem tribīnēm tiks izbūvētas arī skatītāju tualetes un ģērbtuves.

“Apskatot stadiona maketu, jāatceras, ka to papildinās atsevišķs vieglatlētikas treniņu laukums, vieglatlētikas manēža un citi objekti, kuru vizualizācijas vēl sekos. Tāpat arī visu šo gadu turpināsim sarunas ar sporta federācijām un citām ieinteresētajām pusēm, lai stadionu pilnveidotu katras sporta sabiedrības grupas un kultūras kopienas vajadzībām,” uzsver Elmārs Martinsons.

Makets jau ir ticis prezentēts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomei, kur saņēma atzinīgu vērtējumu. Maketu ir izstrādājis SIA NAMS.