„Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" DS 2016/2/AK/ERAF

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DS 2016/2/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: PS „LNK INDUSTRIES Partnership”, reģ.nr.40103292293.
Līguma summa: EUR 10 697 085,25 bez PVN.

 

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina atklātu konkursu „Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība", identifikācijas Nr. DS 2016/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 30.jūnijam, plkst.10:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

 

Informatīvais paziņojums ievietots: 15.04.2016.

Nolikums
Grozījumi nolikumā 28.04.2016
Grozījumi nolikumā 10.05.2016
Grozījumi nolikumā 01.06.2016
Nolikums konsolidēts 

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 28.04.2016
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 06.05.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 10.05.2016
Atbildes uz jautājumiem 18.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 18.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 24.05.2016
Atbildes uz jautājumiem 27.05.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 27.05.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 01.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 03.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 07.06.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 10.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 10.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_2
Atbildes uz jautājumiem 20.06.2016_3
Atbildes uz jautājumiem 21.06.2016
Atbildes uz jautājumiem 22.06.2016_1
Atbildes uz jautājumiem 22.06.2016_2

European Qualifiers_Broadcast and Media facilities
20140417 EQ National Associations' Manual_final version
ASSAN Protokols

Nojaucamās ēkas Augšielā 1
Nojaucamās ēkas Augšielā 3

Arēnas apgaismojuma montāžas shēma 1
Arēnas apgaismojuma montāžas shēma 2

Inventarizācijas lieta
Tehniskie noteikumi TP1588
Esošā tribīņu Ugunsdzēsības automātiskās sistēmas un Balss trauksmes izziņošanas sistēmas IZPILDDOKUMENTĀCIJA
Īpašuma dokumenti un apgrūtinājuma plāns

Tehniskās apsekošanas atzinums
Tehniskās inventarizācijas lieta
Projektu dokumentācijas pavadzīme
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 1
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 2
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 3
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 4
Inženierģeoloģisko izpētes darbu atskaite 5
Koku ciršanas lēmums
Latvijas radio un televīzijas centrs
Lattelecom
Rīgas ūdens
Sadales tīkls
Latvijas Mobilais Telefons
Optron
Rīgas Domes satiksmes departaments
Rīgas gaisma
 

Titullapa DOC
Titullapa PDF
Sējumu saturs DOC
Sējumu saturs PDF

Vispārējā daļa
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15
 

Topogrāfija
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4

Pielikumi
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5

PDF
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15
Dokuments Nr.16
Dokuments Nr.17
Dokuments Nr.18
Dokuments Nr.19
Dokuments Nr.20

Paskaidrojošie raksti
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14

DWG
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6

Fasādes kopā
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8
Dokuments Nr.9
Dokuments Nr.10
Dokuments Nr.11
Dokuments Nr.12
Dokuments Nr.13
Dokuments Nr.14
Dokuments Nr.15

Fasādes jaunās
Dokuments Nr.1
Dokuments Nr.2
Dokuments Nr.3
Dokuments Nr.4
Dokuments Nr.5
Dokuments Nr.6
Dokuments Nr.7
Dokuments Nr.8