“Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/6/SK/ERAF.

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/6/SK/ERAF.
Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 10.oktobrim, plkst.11:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" administrācijā, Augšielā 1, Rīgā.

NOLIKUMS

ATBILDE 19.09.2016

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu “Būvuzraudzības pakalpojumi Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūvei”, identifikācijas Nr. DS 2016/6/SK/ERAF.
Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Informatīvais paziņojums ievietots: 29.09.2016.