Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē", identifikācijas Nr. DS 2016/9/MK/ERAF

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina metu konkursu "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē", identifikācijas Nr. DS 2016/9/MK/ERAF.

Meta piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 18.maija, plkst.17:00, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", Augšielā 1, Rīgā, Administrācijā.

Informācija un reģistrācija dalībai konkursā: www.metukonkurss.lv vai daugavasstadions@metukonkurss.lv

Konkursa mērķis: iegūt funkcionāli un arhitektoniski pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Kultūras un sporta kvartāla teritorijas metu (vai apbūves ieceri).

Konkursa priekšmets: apbūves mets (vai apbūves iecere), kas attēlo kompleksu Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē teritorijas telpiskās attīstības koncepciju (vai vīziju). Apbūves iecerei ir jāietver teritorijas kopēja ģenplāna attīstības priekšlikumi, funkcionālie un arhitektoniskie risinājumi Kultūras un sporta kvartāla objektiem un teritorijai. Metu paredzēts tālāk izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

 

NOLIKUMS(ENG)

NOLIKUMS(LAT)

 

Grozījumi nolikumā:
 

NOLIKUMS(ENG)

NOLIKUMS(LAT)

Grozijumi nolikuma_mets_1_23.02.2017

4_1_1_competition_brief_EN_final_consol (18.04.2017)

4_1_1_konkursa_nolikums_konsolideta_18.04.2017

Grozijumi nolikuma_mets_2_18.04.2017

 

ATBILDES:

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_2(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_2

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_3 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 14 03 2017_3

Ieinteresētajiem piegādātājiem 15 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 15 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 22 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 22 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 31 03 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 31 03 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 13 04 2017(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 13 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 2 24 04 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 2 24 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 24 04 2017 (EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 24 04 2017

Ieinteresētajiem piegādātājiem 02 05 2017(EN)

Ieinteresētajiem piegādātājiem 02 05 2017

 

Metu konkursa godalgoto metu devīžu atvēršanas atklātā sēde notiks 2017.gada 20.jūnijā pulksten 13.00,  Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9, Rīgā.

Sēdē tiks paziņoti atklātā starptautiskā metu konkursa “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” rezultāti. Atklātā sēdē tiks nosaukti godalgotie meti un atklāti godalgoto metu autori.

Sēdē aicināti piedalīties metu piedāvājumu autori, preses pārstāvji un citi interesenti. Ierašanos lūdzam iepriekš pieteikt, līdz 2017.gada 16.jūnija darba dienas beigām rakstot e-pastu žūrijas komisijas atbildīgajai sekretārei Ingai Upenājai (inga.upenaja@daugavasstadions.lv).