Aktīvi rosās ceļu būvnieki

Projekta ietvaros pašlaik notiek Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve, kuras laikā tiks pilnībā rekonstruēta ielu infrastruktūra.

Ata ielā demontāžas darbi tiek veikti pa posmiem, lai netraucētu transporta kustībai. Tiek izbūvētas ielas konstruktīvās kārtas (smilts drenējošā kārta, dolomīta šķembu apakškārta), dažādu komunikāciju turētāju rezerves un esošo kabeļu aizsargcaurules. Uzsākta betona apmaļu izbūve un lietus ūdens uztvērējaku izbūve. Pārbūves laikā iela tiek pagarināta, lai Daugavas stadionā notiekošo pasākumu laikā novirzītu autobusu kustību.

Augšielā darbi tiek veikti pa posmiem. Posmā no A.Deglava ielas līdz iebrauktuvei uz Daugavas stadiona būvlaukumu izbūvēts jauns sadzīves kanalizācijas kolektors, iesākti lietus kanalizācijas izbūves darbi. Posmā no Stadiona ielas līdz J. Asara ielai uzsākta kanalizācijas kolektora izbūve.

A.Deglava ielā lietus kanalizācijas sistēmas izbūve veikta 70 % apjomā. Visas Vagonu ielas garumā tiek izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors. Daļā no Pērnavas ielas krustojuma ir veikti demontāžas darbi un ielas konstruktīvo kārtu izbūve, plānots uzsākt betona apmaļu izbūvi un asfaltbetona apakškārtas izbūvi.

 

Ielu pārbūvi veic SIA CBF "Ļ-KO" par kopējo līguma summu 2 126 021,50 EUR. Ielu pārbūve tiek veikta projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr.5.6.1.0/17/001) ietvaros, darbus koordinē projekta sadarbības partneris Rīgas domes Satiksmes departaments. Šis ir tikai pirmais posms no vērienīgajiem ielu rekonstrukcijas posmiem. Nākamie posmi ietvers A.Deglava pārvada pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas kolektora un tā pieslēguma  no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai izbūvi, kā arī satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumus.