Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 10.maijam, plkst.10:00, www.eis.gov.lv.

Informatīvais paziņojums ievietots: 26.04.2018.

ATKLĀTA KONKURSA “Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība” NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Laika plāns

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Informatīvais paziņojums par atklāta konkursa „Būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadība un būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2018/2/AK/ERAF rezultātu:
Uzvarētājs: SIA „CMB”, reģ.nr.43603024025.
Līguma summa līdz: EUR 1 402 740,00 bez PVN

ZIŅOJUMS

Līgums

Vienošanās Nr.1 02.12.2019