Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Informatīvais paziņojums par sarunu procedūras “Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. DS 2017/2/SP/ERAF, rezultātu.
Iepirkumu procedūra pārtraukta.
Ievietots: 12.09.2018.
ZIŅOJUMS