Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei”, identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.oktobrim, plkst.10:00.
Informatīvais paziņojums ievietots: 08.10.2018.

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem 11.10.2018.

Atbildes uz jautājumiem 16.10.2018.

Līgums

 

Informatīvais paziņojums par iepirkuma "Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei", identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF rezultātu:

Uzvarētājs: Piegādātāju apvienība „ZALKTIS", kas sastāv no dalībniekiem SIA "JR ELEMENTS" ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI, reģ.nr.40003922614; SIA "DR Arhitekti", reģ.nr.40003828029; SIA "MALUS Architects", reģ.Nr.40203036163.

Līguma summa līdz: EUR 39 200,00 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu

Informatīvais paziņojums ievietots: 31.10.2018.