VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde”

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludina iepirkumu “Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde”,

identifikācijas Nr. DS 2018/4.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 11.decembrī, plkst.10:00.

Informatīvais paziņojums ievietots: 30.11.2018.

NOLIKUMS

LĪGUMS

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Elektroniskās laika fiksēšanas iekārtas - fotofiniša piegāde”, identifikācijas Nr. DS 2018/4 rezultātu:
Uzvarētājs: SIA “Rantzows Sport”, reģ.Nr.40003528045.
Līguma summa līdz: EUR 31 620,00 bez PVN.
Informatīvais paziņojums ievietots: 21.12.2018.