Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi (2.kārta)

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" atkārtoti izsludina iepirkumu "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/3/AK/ERAF

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/23498 līdz 2019.gada 1.augustam plkst. 09:00

Visiem iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā var piekļūt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23498

EIS publicēts: 27.06.2019. IUB publicēts: 28.06.2019.

 

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu IUB publicēts : 25.09.2019.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai "ARMS", līgums parakstīts 2019.gada 17.septembrī par kopējo līgumcenu EUR 10 320 000.00 (bez PVN).

Ziņojums

Lēmums

Līgums

Vienošanās 02.12.2019

Vienošanās 05.12.2019

Vienošanās 11.03.2020

Vienošanās 15.05.2020

 

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 05.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 08.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 10.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 15.07.2019. un 17.07.2019.

Atbilde par ledus halles iepirkumu uz 22.07.2019

Informācija pretendentiem

 

Annex No 1_Technical specifications_amendments_Ice Hall_11072019_ENG

Nolikums_GROZĪJUMI Nr_1 Ledus_Halle_11072019

Nolikums_GROZĪJUMI Nr_1_Ledus Halle_11072019

Nolikums_Ledus Halle_GROZĪJUMI_11072019

Nolikums_Ledus_Halle_GROZĪJUMI_11072019

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_GROZĪJUMI_11072019

Pielik_Nolik_Nr_3_Finanšu piedavajums_GROZĪJUMI_11072019

Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma projekts_GROZĪJUMI_11072019

Procurement regulations_amendments_Ice hall_11072019_ENG

 

Nolikums_Ledus_Halle_uz_21062019_tulko_EN

Pielik_Nolik_Nr_1_ TS_Ledus Halle_Proj_Buv_AU_20_06_2019_EN

Nolikums_Daugavas_stadiona_ledus_halles_būvprojekta_izstrāde__autoruzraudzība_un_būvdarbi

Nolikums_Ledus_Halle_uz_21062019

Pielik_Nolik_Nr_1__TS_Ledus_Halle_Proj_Buv_AU

Pielik_Nolik_Nr_1A_Noteikumi_tehnniska_piedavajuma_sagatavosanai

Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura

Pielik_Nolik_Nr_3_Finansu_piedavajums

Pielik_Nolik_Nr_3A_Finansu_piedavajuma_tame_veidne

Pielik_Nolik_Nr_3B_Darbu_izpildes_laika_grafiks_veidne

Pielik_Nolik_Nr_4_Pretendenta_pieredzes_apliecinājums

Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts

Pielik_Nolik_Nr_6_Informacija_par_specialista_pieredzi

Pielik_Nolik_Nr_7_Specialista_apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts

Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums

Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu_izpildes_Garantijas_laika_nodrosinajuma_paraugs

Pielik_Nolik_Nr_11_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu

Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma_projekts

Koncepcija_viss_20190603_Buvvalde

Pielik_TS_Nr_3_MBP_PROJEKTS

Pielik_TS_Nr_5_BK_aprekinu_atskaite

Pielik_TS_Nr_6_Energoef_nov_aprekins

Pielik_TS_Nr_13_Koncepcija_RVCSAP

Pielik_TS_Nr_14_RVCSAP_PROTOKOLS

Pielik_TS_Nr_15_Telpu_apdare

Pielik_TS_Nr_16_Lauk_Apgaism_princips

Pielik_TS_Nr_17_Gaismas_aprekins_led_lauk

Pielik_TS_Nr_18_Koku_Novertejums

Pielik_TS_Nr_18_NKMP_MBP_skanojums

Pielik_TS_Nr_19_Daug_Stad-Ledushalle_TOPO

Pielik_TS_Nr_19A_Daug-Stad-Teritorija

Pielik_TS_Nr_20_Geologija

Pielik_TS_Nr_21_DOP_Skaidrojosais_apraksts

Pielik_TS_Nr_22_DOP_Genplans

Pielik_TS_Nr_23_NKMP_MBP_skanojums

Pielik_TS_Nr_24_TEP_Siltumizvele

Pielik_TS_Nr_25_UPP 

Pielik_TS_Nr_26_Koki_novertejums_buvn_ieteikumi_parstadisana

Pielik_TS_Nr_27_Koka_parstadisanas_iespejas

Pielik_TS_Nr_28__Koku_stadijumi_Led_Halle

Pielik_TS_Nr_29_teritorija_ar_Ledus_halles_kokiem

Pielik_TS_Nr_30_Skaidrojums_koka_ieaudzesana

Pielik_TS_Nr_31_Attistibas_dep_Koncepcijas_sknojums

Pielik_TS_Nr_32_MBP_Papildinajums_Būvvaldes_papildprasības

Pielik_TS_Nr_33__Iespējami_vienkarsota_5_fasade_jumts