IZSLUDINĀTI LEDUS HALLES IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS GROZĪJUMI NR.1

12.07.2019. izsludināti iepirkuma "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/3/AK/ERAF Grozījumi Nr.1. 
Grozījumos veikti precizējumi iepirkuma nolikumā, pielikumos un tehniskajā specifikācijā. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiek mainīts, piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.08.2019. plkst. 09:00 www.eis.gov.lv .