NOSLĒGUSIES IEPIRKUMA PROCEDŪRA LEDUS HALLES BŪVNIECĪBAI

 

 

 

 

 

 

 

 

Šodien noslēgusies iepirkuma procedūra par "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", kas ir nākamais posms Eiropas Savienību fondu projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” realizācijā. Tika saņemti pieci piedāvājumi un iepirkuma komisijas locekļi ir uzsākuši darbu pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanā.

Kā jau iepriekš tika ziņots, Daugavas stadions ir uzsācis vērienīgākās pārmaiņas savā pastāvēšanas vēsturē, jo pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, līdz 2022. gadam Daugavas stadions kļūs par modernāko kultūras un sporta kvartālu Rīgā. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Kopējais projekta finansējums ir 61 965 627,85 EUR, t.sk., ERAF finansējums 37 550 530,46 EUR, valsts budžeta finansējums 5 559 179,02 EUR, pašvaldības finansējums 1 500 000,00 EUR, privātais finansējums 1 729 004,81 EUR un cits finansējums.